Viai

Noscia ciasa da mont la è stata fata sù te n post sorì da arjonjer. Da chiò part beleche duc’ i viai che mena te l cher de l Ciadenac’. Se troa viai più o manco sorì, e ence chi che à bec’ pel i menar a spas senza pericui. L troi più sorì è che che rua te pech manco de n’ora te Gardecia (Numer 540), che dò va inant e mena enscin sal Vajolet. Par nosc cont, l vial più bel che aon chiò l’ìè che da le feide, par ruar sun Vael. De retorn se tol l vial 545, o se va ja Vich do strada da bosch. N muie bel è ence l Ziro da le Zigolade (Numer 541), n percors a anel che part da chiò e rua te Gardeccia.
No mencia la “ferrates”, viai da far co l’aiut de cordes e moschetogn. Ve recordon l Majarè, la Roda e l Ciadenac’ de Antermoa.
Se racomanon de star semper dò a vial e de respetar la natura senza petar te prà mantins o autra porcaria! Dant de pontar de mez par na gita sa mont, vardà dalvers che che fasc l temp e, soraldut, se siede en bona forma!

AE d’invern… neif, neif e amò neif! Cassù no l’è n muie de piste, ma le va ben par duc’, gregn e picui. La pista Tomba l’è la più senestra, e la Thoni la è la più longia (la rua enscin ja Vich) e la è dassen la più bela! Chiò no se peissa demò a i schi, l’è post ence per chi che vel jir a pè o demò ciapar soreje. Da pec egn l’è stat metù a post n vial da far co la ciaspoles, che l rua te Gardecia. E canche vegnarede de retorn bie giacè, saron chiò a ve spetar co na polenta e pria bona e ciauda, e apede n bon bicer de vin!

La Sat

No serf ve dir che che l’è la Sat, noe?
Par chi pec’ che no i lo sa, ve dijon che l’e la sezion trentina del Cai, l Club Alpin Talian. La SAT à senta a Trent e ence a Poza l’à na sezion n muie ativa. Apede a la sezion de Poza, tal Trentin n’è autre 80.
De proprietà de la SAT l’è n muie de autre ciase da mont, che duta ensema laora per mantegnir vives nosc monc’ e per tegnir bie rencurè e segnè i viai. Pissave che tal Trentin l’è più de 5000 Km de strades e troes da mont!
La SAT a duc sie enscinuè, e a duc’ chi che à amor par i monc’, la dasc n muie de servijies e oportunitèdes scientifiches e culturales.

Par i curiousc: www.sat.tn.it